A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ольгопільська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Хто може вважатись внутрішньо переміщеною особою Відповідно до Закону України № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»?

Дата: 18.06.2021 10:41
Кількість переглядів: 3169

Фото без опису

 Стаття 1. визначає Поняття внутрішньо переміщеної особи. 1. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Яким документом підтверджується правовий статус внутрішньо переміщеної особи?

Стаття 4.  Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Навіщо потрібна довідка переселенця?

По приїзду в нове місце проживання Вам необхідно отримати "Довідку про взяття на облік особи, переміщеного з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції".

Довідка переселенця дозволить:

 • отримувати щомісячну адресну допомогу (як її оформити, читайте тут);
 • переоформити соціальні виплати, пенсію (докладніше тут);
 • влаштувати дитину в садок/школу (докладніше тут);
 • отримати доступ до медичного обслуговування (докладніше тут) і багато іншого.

Підставою для постановки на облік ВПО є проживання на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції.

 

Який порядок отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Заява внутрішньо переміщеною особою подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника . У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

Заява повинна містити таку інформацію про заявника:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. громадянство;
 3. дату та місце народження;
 4. стать;
 5. відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 6. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 7. адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 8. обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 9. декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 10. відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 11. згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Які документи необхідно подавати разом із заявою?

Разом із заявою заявник подає:

 1. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
 2. у разі наявності – документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
 3. у разі необхідності – свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

 •  документ, що посвідчує особу законного представника;
 •  документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Яким органом та на який термін видається довідка?

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка) видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення в день подання заяви, підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії.

Яка інформація міститься в довідці?

Порядок збору та обробки даних, оформлення і видачі довідки та форма її зразка затверджуються Кабінетом Міністрів України. До довідки вноситься така інформація:

 1. номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;
 2. прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 3. дата та місце народження заявника;
 4. стать заявника;
 5. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання заявника.

У яких випадках можуть відмовити у видачі довідки?

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:

 • у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 • у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
 • докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

У день подання заяви заявнику видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи. У випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови.

З яких причин можуть скасувати дію довідки переселенця?

Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:

 

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин:
 • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
 • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
 • терористичний акт;
 • втягнення у вчинення терористичного акту;
 • публічні заклики до вчинення терористичного акту;
 • створення терористичної групи чи терористичної організації;
 • сприяння вчиненню терористичного акту;
 • фінансування тероризму;
 • здійснення геноциду, злочини проти людяності або військового злочину;
 • повернулася в покинуте місце постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості.

Куди можна звернутись щоб оскаржити відмову у видачі довідки?

У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб.

Що робити якщо довідка загубилась?

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).

Яким чином здійснюється облік  внутрішньо переміщених осіб ?

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб. Органи виконавчої влади, які на виконання вимог цього Закону здійснюють покладені на них повноваження (взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом, необхідним харчуванням, реєстрацію їх фактичного місця перебування, виплату передбаченої законодавством державної допомоги), вносять в межах компетенції відомості про внутрішньо переміщених осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб визначається Кабінетом Міністрів України. До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться такі відомості про внутрішньо переміщену особу:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • документ, що посвідчує особу;
 • номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;
 • відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, та її фактичне місце перебування;
 • адреса, за якою з внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про виплачені особі грошові кошти.

Яким чином відбувається реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи?

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), проставляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання.

Чи має право переміщена особа на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації?

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем перебування. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг здійснюється за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці послуги та засоби, а у разі їх відсутності – за даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності (для осіб, які звертаються повторно) та індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Які ще права та  обов’язки має внутрішньо переміщена особа?

Стаття 9. Інші права внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки

Внутрішньо переміщена особа має право на:

 1. безпечні умови життя і здоров’я;
 2. достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
 3. створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 4. забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 5. сприяння у переміщенні її рухомого майна;
 6. сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
 7. забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 8. надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 9. влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 10. отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 11. проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 12. безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
 13. отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 14. інші права, визначені Конституцією та законами України.

 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:

 1) дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;

 2) повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду;

 3) у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Нагадуємо ,що за отриманням консультації та захистом своїх прав можна звернутися до Чечельницького бюро правової допомоги Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  з 09-00 год. до 18-00 год. за адресою: смт. Чечельник, вул. Свято- Михайлівська 7 або за телефоном (04351) 2-10-47, та безкоштовним номером 0 800 213 103, також за правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних