Ольгопільська громада

Вінницька область, Гайсинський район

Рішення № 25 " Про внесення змін до Програми «Турбота» соціального захисту окремих категорій населення Ольгопільської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки

Дата: 17.08.2022 14:51
Кількість переглядів: 36

  

  У К Р А Ї Н А

ОЛЬГОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.03.2022                                          с. Ольгопіль                                         № 25

 

Про внесення змін до Програми «Турбота» соціального захисту
окремих категорій населення Ольгопільської сільської
територіальної громади на 2021-2024 роки  

 

Відповідно до пункту 22 частини 4 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги» , заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Скоцеляс М.І., з метою встановлення додаткових гарантій соціального захисту мало захищених верств населення, які потребують соціального захисту, виконавчий  комітет Ольгопільської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.  Внести зміни до  Програми «Турбота»  соціального захисту окремих категорій населення Ольгопільської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки  затвердженої рішенням 6 сесії 8 скликання Ольгопільської  сільської ради від 23.03.2021 року №126: а саме

 

  1.  Розділ « Заходи з реалізації Програми «Турбота»  соціального захисту окремих категорій населення Ольгопільської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки» викласти в новій редакції згідно додатку 2.

 

            1.2. Додаток до Програми «Турбота» соціального захисту окремих категорій населення Ольгопільської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки «Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки» викласти в такій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на начальника відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Скоцеляс М.І.

Сільський голова                                                      Микола САВЧЕНКО

 

Аналітична довідка до Програми «Турбота» соціального захисту населення 

 Ольгопільськоїї сільської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією України.

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, відділом соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я  Ольгопільської сільської ради розроблено Програму « Турбота» соціального захисту окремих категорій населення Ольгопільської сільської територіальної громади  на 2021-2023 роки (далі – Програма).

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету громади.

Законодавчими підставами для виконання Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, «Про статус та соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», Бюджетний кодекс України.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
 2.  

Основними проблемами в соціальній сфері громади є:

- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення соціального захисту окремих категорій населення;

- недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;

Уже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки мешканців громади, які опинились у скрутній життєвій ситуації, є надання одноразової грошової допомоги.

Останнім часом стрімко зросла  кількість звернень від  громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім  грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків, поховання тощо.     

 В умовах проведення в східних регіонах України військової  операції із захисту держави є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих.

 Також гострою є проблеми інвалідності, які пов’язані з наявністю чисельних соціальних та фізичних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно брати участь у ньому. Для полегшення життя інвалідів необхідно пристосовувати будинки та споруди житлового і громадського призначення, об’єкти вулично-дорожньої та транспортної інфраструктур до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З метою забезпечення добробуту, покращення соціального самопочуття людини, розроблено додаткові заходи щодо надання різних видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу виконується реабілітаційна функція, що полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства. 

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення на території Ольгопільської сільської територіальної громади. Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

 

 

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  показники результативності.

Ухвалення Програми допоможе у вирішенні  розв’язання соціальних проблем мешканців громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері громади.

 

   На території Ольгопільської  територіальної громади  проживають категорії громадян, які потребують соціальної допомоги, серед яких:

 

–         інвалідів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них – 16;

–         учасників бойових дій – 9;

–         учасників війни – 38;

–         малозабезпечених сімей – 91;

–         вдів загиблих і померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, 

           учасників бойових дій та учасників війни – 18;

–         учасників АТО – 58;

–         учасників ліквідації на ЧАЕС – 7;

–         ветеранів військової служби - 3 ;

–         одиноких громадян –   39  ;

–         непрацюючих медичних працівників - 63;

–         непрацюючих педагогічних працівників -64.

 

 

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту населення;
 • формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;
 • удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, в тому числі онкохворим, посилення  адресної спрямованості;
 • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • продовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг;
 • підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;
 • організація соціального та інших видів обслуговування;
 • покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних громадян;
 • створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів сільського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян; 
 • підтримка на поховання одиноких осіб.

Одним з основних шляхів поліпшення соціальної ситуації на території громади є відповідне формування соціальної політики громади.

Продовжуватиметься надання  грошової  допомоги соціально – незахищеним верствам населення, одноразова грошова допомога на поховання одиноких, людей без постійного місця проживання та осіб непрацездатного віку, які на день смерті  не працювали, одноразова грошова допомога учасникам, які безпосередньо беруть (брали) участь в АТО та ООС, по захисту суверенітету та територіальної цілісності України, перебування безпосередньо в районах бойових дій на території Донецької та Луганської областей та їх сім’ям.

Виплачуватиметься одноразова допомога вдовам, вдівцям померлих громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, ліквідатори ЧАЕС, надання одноразової допомоги онкохворим громадянам.

Передбачені також заходи щодо вивчення основних соціальних проблем населення громади, а саме проведення зустрічей з ветеранами війни та праці, членами сімей  померлих (загиблих) ветеранів війни, інвалідами,  малозабезпеченими, одинокими пенсіонерами, громадянами похилого віку, багатодітними сім’ями, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЄС, учасниками АТО та ООС, іншими соціально вразливими  верствами населення,  проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально вразливих мешканців громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення Програми «ТУРБОТА»

 

Завдання

Зміст

заходів

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, (грн.).

Очікуваний результат

2021

2022

2023

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Всього:

 

 

 

824900

1832000

667600

3324500

 

1.Підтримка малозабезпечених верств населення, інвалідів війни, учасників бойових дій Другої світової війни, учасників АТО, ООС та їх сімей, онкохворих, громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах

 

  1. Надання матеріальної  допомоги учасникам бойових дій на території інших держав

( воїнам – афганцям та воїнам-учасникам на території інших держав)

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

-

22000

22000

44000

Покращення матеріального стану окремих груп населення

1.2 Надання  одноразової грошової допомоги на поховання людей без постійного місця проживання та осіб непрацездатного віку, які на день смерті ніде не працювали.

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

-

15000

18000

33000

Вирішення проблем мешканців громади, які опинились в складних життєвих обставинах

 

1.3 Надання одноразової грошової допомоги учасникам, які безпосередньо беруть (брали) участь в АТО, ООС, забезпечення її проведення і захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, перебувають безпосередньо в районах проведення бойових дій на території Донецької   та Луганської областей та їх сім’ям

 

2021-2023  роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

--

60000

60000

120000

Покращення матеріального стану окремих груп населення

 

Щомісячна виплата Герою соціалістичної праці грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

15000

0

0

15000

Покращення матеріального стану ст., 16 ЗУ «Про статус ветеранів,ЗУ «Про особливі заслуги перед Україною»

 

1.4 Матеріальна допомога хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз

 

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

10000

11000

12000

33000

Покращення матеріального стану окремих груп населення

 

1.5 Надання одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого військовослужбовця, який приймав участь в операції об’єднаних сил під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України у результаті прямої військової агресії Російської Федерації.

2022 рік

Ольгопільська

сільська рада

Місцевий

бюджет

громади

 

-----

500000

-----

------

500000

 

1.6 Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень під час участі в операції об’єднаних сил  під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України   у результаті прямої військової агресії Російської Федерації.

2022 рік

Ольгопільська

сільська рада

Місцевий

бюджет

громади

 

-----

700000

------

------

700000

 

1.7 Надання адресної одноразової матеріальної допомоги учасникам ЧАЕС, вдовам  

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

-

12000

12000

24000

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

 

1.8 Відшкодування витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян

2021-2023 роки

Ольгопільська  сільська рада 

Місцевий бюджет громади

2000

2000

2000

6000

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

 

1.9 Відшкодування витрат перевізникам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на приміських уч. АТО,інв.. війни та діти з багатодітних сімей)

 

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада 

Місцевий бюджет громади

8000

8500

9000

25500

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

 

1.10  Перевезення дітей учасників АТО(ООС) до місць оздоровлення

2021-2023

роки

Ольгопільська

сільська

рада

Місцевий

бюджет

громади

15000

15000

16000

46000

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

2.Вивчення основних соціальних проблем населення громади

2.1 Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально вразливих мешканців громади

2021-2023 роки

Виконавчий комітет, комісія

Місцевий бюджет громади

-

-

-

-

Вирішення проблем мешканців громади, які опинились в складних життєвих обставинах

3.Формування комплексної системи соціального захисту громадян,які потребують соціальної підтримки; удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

 

3.1. Надання допомоги на поховання учасникам бойових  дій та особам з інвалідністю внаслідок війни

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет громади

20000

21000

25000

66000

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

 

3.2,Оздоровлення  та відпочинок дітей  учасників АТО (ООС)

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет громади

67500

68000

69000

204000

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

 

3.4 Надання одноразової грошової допомоги жителям Ольгопільської територіальної громади, які призвані  та вперше підписали контракт із Збройними силами України для виконання військового обов’язку в розмірі 5000 грн. одній особі

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет громади

25000

25000

30000

80000

Покращення матеріального стану окремих груп населення

 

3.5. Надання матеріальної допомоги на лікування із важкими захворюваннями

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет громади

-

64000

65000

129000

Покращення матеріального стану окремих груп населення

 

3.6. Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО(ООС) для компенсації за пільговий проїзд в  розмірі 200 грн. щомісячено

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет громади

2400

2500

2600

7500

Посилення соціального захисту окремих категорій населення

4.Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.1 Призначення  та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

Місцевий бюджет

650000

 

300000

 

325000

 

1275000

 

Визначення індивідуальних потреб в необхідності надання різних видів соціальних послуг

 

4.2 Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

 

 

2021-2023 роки

Ольгопільська сільська рада

-

6000

5000

-

11000

Визначення індивідуальних потреб в необхідності надання різних видів соціальних послуг

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

 1. Обсяги та джерела Фінансування Програми

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету громади із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У ході реалізації заходів Програми можливі коригування зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з реальними можливостями місцевого бюджету громади у відповідний рік, передбаченими на реалізацію розділів Програми.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

824900

1832000

667600

3324500

кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 1. Строки та етапи виконання Програми

Початок дії Програми:  2021 рік

Закінчення дії Програми: 2023 рік

 

6. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним мешканцям громади різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців громади.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Постійна комісія сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення та соціально – економічного розвитку сільської території забезпечує контроль за виконанням Програми.

 

Секретар сільської ради                                            Галина Бурбело                                                        

Додаток

до Програми соціального захисту населення Ольгопільської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 

ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам,

які потребують соціальної підтримки.

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно заходів, передбачених Програмою соціального захисту населення Ольгопільської сільської територіальної громади  на 2021 -2023 роки.

2. Одноразова матеріальна допомога надається заявнику, як правило, один раз на рік за розпорядженням сільського голови або за рішенням виконавчого комітету, але допускається повторне надання матеріальної допомоги за рішенням сесії сільської ради в особливо складних життєвих ситуаціях.

3. Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, сім’ям. які перебувають у складних життєвих обставинах, громадянам похилого віку, на лікування (в тому числі онкохворим), ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, учасникам бойових дій, а також учасникам антитерористичної операції, в тому числі пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), а також членам сімей загиблих учасників АТО, ООС, дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, опікунам дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо, та іншим громадянам, які потребують соціальної підтримки.

4. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник (або член його родини) надає особисте звернення (заяву) на ім’я сільського голови, а також такі документи:

- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 - ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, посвідчення учасника бойових дій, інше посвідчення та довідки, які підтверджують право на пільги, тощо;

 банківські реквізити, з метою виплати одноразової матеріальної допомоги через банківську установу.

Крім вищезазначених документів, при необхідності, заявник надає такі документи:

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

- довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;

- документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до

 скрутного становища;

- довідка про склад сім’ї;

- довідки про доходи заявника;

- оригінал медичної довідки із зазначенням діагнозу;

- копія свідоцтва про смерть;

- інші документи, що підтверджують необхідність надання одноразової матеріальної допомоги.

Особам, які не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується довіреній особі, при умові підтверджуючих документів:

-- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує довірену особу  та адресу його місця проживання;

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера довіреної особи (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника.

 

5. З питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам можуть звернутися установи, організації, в т.ч. і громадські. Для цього вони подають клопотання на ім’я сільського голови, а також відповідний пакет документів, передбачений п.1.4 цього Порядку.

6. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 4 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

7. Розгляд звернень громадян з питання надання одноразової матеріальної допомоги здійснює виконавчий комітет сільської ради.

8. За наслідками розгляду отриманих документів, заявникові може бути відмовлено в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї та без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку як безробітні;

- особа протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу з коштів місцевого бюджету громади.

9. Розмір допомоги встановлюється на підставі вивчення документів та актів, що підтверджують потребу заявника в допомозі. При розгляді звернень сільська рада або виконавчий комітет обов’язково враховує акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї заявника, складений створеною виконавчим комітетом комісією по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадянина, який потребує допомоги.

10. Розмір одноразової матеріальної допомоги встановлюється у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника у розмірі 1000 грн.

11. Сесія сільської ради та виконавчий комітет мають право в окремих випадках приймати рішення щодо надання одноразової грошової допомоги в розмірі, який перевищує розмір передбачений п.10 цього Порядку, особам у разі тривалої хвороби, стихійного лиха та інших особливих обставин, що ідтверджуються відповідними документами.

12. Виплата проводиться відділом соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Ольгопільської сільської ради відповідно до розпорядження сільського голови, рішень виконавчого комітету та сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                              Галина БУРБЕЛО                   


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь