Ольгопільська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Рішення № 33 " Про внесення змін до рішення 6 сесії Ольгопільської сільської ради 8 скликання № 125 від 23 березня 2021 року «Про затвердження єдиної правоохоронної Програми «Безпечна Ольгопільщина» Ольгопільсь

Дата: 17.08.2022 15:03
Кількість переглядів: 238

   Фото без опису

  У К Р А Ї Н А

ОЛЬГОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

08 квітня 2022                                  с. Ольгопіль                                                33

 

          Про внесення змін  до  рішення 6  сесії

      Ольгопільської  сільської ради 8 скликання

      № 125 від 23 березня 2021 року «Про затвердження

      єдиної правоохоронної Програми «Безпечна

      Ольгопільщина» Ольгопільської сільської

      територіальної громади   на 2021-2025 роки»

 

 

 

Керуючись статтею  25, пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  91 Бюджетного кодексу України,  Законів   України  «Про Національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»    на підставі  звернення  начальника сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління  поліції  Головного управління поліції у Вінницькій області від 06.04.2022 року № 335 а також з метою виконання заходів з охорони публічної безпеки інших завдань під час воєнного стану  виконавчий  комітет Ольгопільської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

   1. Внести зміни до пункту 9.2. Розділу 1 «Забезпечення законності та правопорядку, створення комфортних умов для особового складу та відвідувачів Чечельницького СПД» збільшивши суму фінансування заходів до 20 тис. грн щорічно.

   2. З урахуванням  внесених змін   викласти  додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми» та  додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи  Єдиної    правоохоронної   програма  «Безпечна Ольгопільщина» на 2021–2025 роки» та паспорт програми у новій редакції.

       3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за  собою.

Сільський голова                                                                  Микола САВЧЕНКО

 

                                                         

                 І. ПАСПОРТ

(ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ)

Єдина правоохоронна програма «Безпечна Ольгопільщина»

на 2021– 2025 роки

 

1

Ініціатор розроблення програми

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3

Розробник програми

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

4

Співрозробники програми

Не  має

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

6

Учасники програми

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД), прокуратура району, відділ  освіти,сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Ольгопільської сільської ради.

7

Терміни реалізації програми

2021-2025 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

2021-2025 роки

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми                              (для комплексних програм)

Бюджет Ольгопільської сільської  ради

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн),

в тому числі:

    1395  тис.грн.

9.1

бюджетних коштів

1395    тис.грн

 

з них коштів Ольгопільської сільської  ради

1395     тис.грн

9.2

коштів інших джерел

  •  

10

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Ольгопільської сільської  ради

 

 

                         Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                                                                                                                  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Виконання Програми
Всього витрат на виконання Програми
 тис. грн
2021
рік тис.грн
2022
рік тис.грн
2023 рік тис.грн

2024

рік

тис.грн

2025

рік

тис.грн

 

 

1
2
3
4

 

 
7

 

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
-
-
-
-
-

 

 

державний бюджет
-
-
-
-
-
-

 

обласний бюджет
-
-
-
-
-
-

 

бюджет сільської ради
805
155
145
145
145

 
1395

 

кошти не бюджетних джерел
-
-
-
-
-
-

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Додаток 2 до Програми

 

Напрями діяльності та заходи

Єдиної    правоохоронної   програма  «Безпечна Ольгопільщина» на 2021–2025 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн,

в тому числі:

2021 р

2022 р

2023 р

2024 р

2025 р

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Роздділ І

Забезпечення законності та правопорядку, створення комфортних умов для особового складу та відвідувачів Чечельницького СПД

  1. Вживати скоординовані заходи для розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів, пов’язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку громадян, встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Брати на особливий контроль стан розкриття і розслідування умисних вбивств та інших резонансних злочинів, за необхідністю, своєчасно створювати для цього спільні слідчо-оперативні групи.

Забезпечити спільні виїзди правоохоронних органів на місця вчинення таких злочинів з метою організації невідкладних слідчо-оперативних заходів і надання допомоги територіальним правоохоронним органам

   2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 

Фінансування  не проводиться

-

Покращення  стану  безпеки громадян, збереження  майна

 2. Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Зменшення  кількості  злочинів  пов’язаних  з  обігом зброї

     3. Підвищувати ефективність розшуку безвісти зниклих громадян та злочинців, які переховуються від органів слідства та суду

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Покращення  показників  розшуку  громадян

4. Проводити цільові заходи, в межах чинного законодавства, щодо перевірки виконання бюджету, правильності розрахунків та обґрунтувань доходів і видатків місцевого бюджету, дотримання бюджетного законодавства, припинення фактів незаконного та нецільового використання бюджетних коштів та їх розкрадання з боку посадових осіб, невчасної виплати зарплати та інших соціальних платежів. Особливу увагу приділяти викриттю корисливих злочинів, пов’язаних з коштами, що призначаються для фінансування цільових програм, усунення наслідків стихійного лиха, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  економічних  злочинів

  5. .Проводити в межах чинного законодавства постійний моніторинг і перевірку законності приватизації об’єктів державної та комунальної власності, надання їх в оренду з метою запобігання застосування штучних процедур банкрутства підприємств з часткою державної власності, особливо тих, які мають стратегічне значення для економіки держави та регіону, а також попередження і документування зловживань з боку їх керівників

 2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинів  пов’язаних  з  майновими  правами

   6.Здійснювати перевірку законності надання дозволів (ліцензій) на користування надрами, а також дотримання вимог і умов, визначених зазначеними дозволами (ліцензіями). Виявлення правопорушень у лісовій галузі, попередження та припинення незаконних порубок, розкрадань, заготівлі та вивозу деревини за межі ОТГ. Вживати заходів щодо виявлення протиправних посягань у сфері природокористування

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  незаконного  використання природних  ресурсів

 

   7. Зосередити зусилля на викритті протиправних посягань у сфері службової діяльності, фактів хабарництва, кримінальної корупції, в першу чергу з боку посадових осіб державних органів влади,  працівників закладів охорони здоров’я та навчальних закладів ОТГ

2021-2025  р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Підвищення  рівня  боротьби  з  корупцією.

 

8. З метою залучення громадян до участі в підтриманні публічної безпеки та порядку, вжити додаткових заходів щодо створення в населених пунктах ОТГ, на підприємствах, в установах, учбових закладах спеціалізованих громадських формувань (об’єднань) з охорони публічної безпеки та порядку.

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Покращення  стану  охорони  громадського порядку

 

9. Для  забезпечення роботи поліцейського офіцера громади здійснити придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, комп’ютерної техніки та облаштування робочого місця

 

9.1. Створення комфортних умов для працівників та відвідувачів відділення  поліції (придбання меблів, заміна вікон та дверей, закупівля будівельних матеріалів, проведення поточного ремонту адмінприміщення).   

 

                                        9.2.Забезпечення засобами зв’язку, комп’ютерною та оргтехнікою,  засобами відеоспостиреження, товаро-матеріальними ціноостями і паливно-мастильними матеріалами.

 

 

 

 

9.3.  Придбання  спеціалізованого автомобіля для  забезпечення  ефективної та  оперативної роботи поліцейського офіцера громади  ( в тому числі сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового автомобіля  в Україні)

 2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД), Ольгопільська сільська рада.

 

 

 

 

 

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД),       Ольгопільська сільська рада та її виконавчий комітет.

 

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД),             Ольгопільська сільська рада.

 

ГУ НП у Вінницькій області, Сектор поліцейської діяльності № 1 Відділу  поліції № 1 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області, Ольгопільська сільська  рада

Бюджет сільської громади

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет сільської громади

 

 

 

 

 

  Бюджет сільської ради

 

 

         550.0

в тому числі:

 2021 р –150

 2022 р – 100

 2023 р  - 100

 2024 р – 100

 2025 р – 100

 

 

 

        70 .0

в тому числі:

2021 р –20

2022 р – 20

2023 р  - 10

2024 р – 10

2025 р – 10

 

 

 

 

 

             100 .0

в тому числі:

2021 р –20

2022 р – 20

2023 р  - 20

2024 р –20

2025 р – 20

           

 

 

 

             600 .0

в тому числі:

 2021 р –600

 2022 р – 0

 2023 р  - 0

 2024 р – 0

 2025 р – 0

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість  особового  складу  службовим автотранспортом на  рівні  100 %

 

 

 

 

 

Підвищення  ефективності несення  служби  особовим  складом

 

 

 

 

Підвищення  ефективності  роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення рівня правопорушень,  підвищення рівня захисту і безпеки громадян

 

 

 

10.  Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю за попередженням скоєння ними злочинів та правопорушень

 2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД).

Фінансування  не проводиться

-

Зменшення  злочинів пов’язаних  з  сімейним  насильством

Всього розділ І

 

 2021-2025 р

 

 

      1320 .0

в тому числі:

2021 р –790

2022 р – 140

2023 р  - 130

2024 р – 130

2025 р –130

 

 

 Роздділ ІІ.

Боротьба з рецидивною злочинністю

1.Сприяти працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД).

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинів, які  вчиняються  раніше  засудженими особами

2. Організовувати облік і  вивчення осіб, які були раніше засуджені і утримуються в місцях позбавлення волі після повторного засудження. За результатами вивчення і аналізу причин та умов, що сприяли вчиненню цими особами повторних злочинів, вживати заходів протидії рецидивній злочинності

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД).

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинів, які  вчиняються  раніше  засудженими особами

 

Всього розділ ІІ

 

2021-2025 р

-

-

-

-

Роздділ ІII

Протидія злочинності серед неповнолітніх

 

1. Проведення профорієнтаційних заходів з дітьми, які перебувають на обліку та потребують соціального захисту

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД),                   відділ  освіти , служба у справах дітей, відділ з питань молоді та спорту Ольгопільської сільської ради.

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

2. Забезпечити постійний взаємообмін інформацією між кримінальною поліцією, службою у справах дітей, відділом освіти Чечельницької  селищної ради про дітей, які не навчаються, скоїли правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ освіти, виконком Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

3. Забезпечити централізований облік сімей, де батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні напої, не виконують обов’язків з їх виховання та систематично проводити відповідні профілактичні заходи, надавати необхідну допомогу батькам та дітям з неблагополучних сімей, здійснювати інформування зацікавлених установ та відомств

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ освіти, виконком Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

4. Проведення заходів оперативно-профілактичного та попереджувально-правоохоронного характеру в напрямках та пріоритетах, непередбачених типовими планами операцій “Діти вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”

2021-2025 р

Служба у справах дітей Ольгопільської сільської ради,   Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 

Бюджет сільської ради

 

 

      25 .0

в тому числі:

2021 р –5

2022 р – 5

2023 р  -5

2024 р – 5

2025 р – 5

 

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

5. Підвищення стану поінформованості учнівської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Проведення батьківських зборів з цих питань з залученням представників освіти, охорони здоров’я, служби у справах дітей райдержадміністрації, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, інших установ та організацій

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ освіти, Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

6. Запровадити на території обслуговування ОТГ практику обмеження перебування дітей віком до 14 років у громадських місцях (дискотеки, кафе, бари), а також на вулицях у вечірній час без супроводу дорослих після 22.00,  неповнолітніх  віком від 14 до 16 років  після 23.00 без супроводу дорослих осіб

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ освіти, виконавчий комітет Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

 

 

7. Своєчасно виявляти, інформувати відповідні органи та забезпечити ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї  та молоді та спорту,  відділ освіти Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

 

 

8. Здійснювати контроль за дотриманням режиму роботи культурно-розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних клубів, нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди  проституції, насилля, жорстокості

2021-2025 р

Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї  та молоді та спорту,  відділ освіти Ольгопільської сільської ради,  Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Фінансування  не проводиться

-

Попередження  злочинності  серед  неповнолітніх

 

Всього розділ ІІІ

 

 

 

Бюджет сільської ради

 

 

         25 .0

в тому числі:

2021 р –5

2022 р – 5

2023 р  - 5

2024 р – 5

2025 р – 5

 

Роздділ ІV

Блоротьба  з пиятством та алкоголізмом

1. Проводити систематичні оперативно -профілактичні операції в населених пунктах  ОТГ з метою виявлення та вилучення самогону, фальсифікованих спиртних напоїв, недопущення фактів їх продажу, попередження злочинів, інших порушень, що можуть бути вчинені на ґрунті пияцтва

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

Бюджет сільської ради

 

 

          25 .0

в тому числі:

2021 р –5

2022 р – 5

2023 р  - 5

2024 р – 5

2025 р – 5

 

Попередження злочинів  скоєних особами  у  стані  сп’яніння

 

2. Проводити регулярні перевірки у розважальних закладах та місцях проведення дозвілля молоді, спільні рейди  з метою недопущення фактів продажу та вживання алкогольних напоїв неповнолітніми та молоддю

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД),             Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї  та молоді та спорту Ольгопільської сільської ради.

Бюджет сільської ради

 

 

      25.0

в тому числі:

2021 р –5

2022 р – 5

2023 р  - 5

2024 р – 5

2025 р – 5

 

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння

3. Постійно здійснювати заходи з виявлення порушень антиалкогольного законодавства в закладах торгівлі та громадського харчування, на виробництві і в громадських місцях

2021-2025 р

Відділ поліції №1 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                 (Чечельницький СПД)

 

Фінансування  не проводиться

-

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння, підвищення свідомості громадян

 

Всього розділ ІV

 

 

 

Бюджет ссільської ради

 

        50  .0

в тому числі:

2021 р –10

2022 р – 10

2023 р  - 10

2024 р – 10

2025 р –  10

 

 

Разом по  Програмі

 

2021-2025 р

 

Бюджет ссільської ради

 

          1395 .0

в тому числі:

2021 р –805

2022 р – 155

2023 р  - 145

2024 р – 145

2025 р – 14 5

 

 

Секретар    Ольгопільської сільської ради            ___       Галина БУРБЕЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних