Ольгопільська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Оновлено Держреєстр речових прав на нерухоме майно, Держреєстр обтяжень рухомого майна та АСВП

Дата: 30.01.2023 10:33
Кількість переглядів: 307

Державне             підприємство             «Національні             інформаційні системи» поінформувало, що 23 січня 2023 року оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП), Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ).

Фото без опису

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Реалізовано значну кількість змін у функціоналі, зокрема, забезпечено електронну взаємодію з державними електронними системами Державної податкової служби та Міністерства внутрішніх справ, здійснено оновлення інтерфейсу та довідників ДРРП.

Зокрема, реалізовано таке:

Зміни у функціоналі реєстрації заяв та рішень

 1. Оновлено заяви у сфері державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема їх друковані форми. Окрім оптимізації друкованих форм заяв у частині додавання/видалення полів, найбільш вагомими змінами в оновлених друкованих формах заяв є: додавання блоку відомостей «Перелік документів, поданих із заявою», в якому відображаються всі подані заявником документи, та блоку «Підпис», що виводиться для кожного суб'єкта з роллю «Заявник».
 1. Реалізовано можливість збереження заяви як чернетки.
 1. Оновлено типи Рішень щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень, у тому числі зменшено кількість актуальних рішень, на підставі яких можуть проводитися реєстраційні дії.
 
 1. Оновлено довідник супровідних документів, а також змінено принцип внесення документів, що подані для державної реєстрації прав.
 1. В оновлених Заявах у блоці «Супровідні документи» було додано нове, не обов'язкове для заповнення поле «Строк дії документа», в якому, за необхідності, можливо зазначити строк дії поданого документа.
 1. В оновлених Заявах у блоці «Загальні відомості» при внесенні даних про номери записів (прав власності, іпотек, обтяжень, інших речових прав) реалізовано обов'язкову перевірку такого номера на валідність (наявність) як у ДРРП, так і у архівних реєстрах, які є невід'ємною складовою частиною ДРРП.
 1. Внесено зміни в процедуру прийняття заяви від імені уповноваженої особи - назву блоку «Уповноважена особа» було перейменовано у «Заявник (уповноважена особа)» та, відповідно, при внесенні інформації про особу, від імені якої діє представник, роль має зазначатися як «Суб'єкт права» (без ролі

«Заявник»).

 1. Змінено процедуру внесення відомостей про об'єкт нерухомого майна при прийнятті заяв, а саме, реалізовано 2 рівні для внесення інформації про об'єкт нерухомості:
 • 1-й рівень включає базову інформацію про тип об'єкта нерухомого майна, а саме визначає, чи це земельна ділянка чи об'єкт будівництва (закінчений будівництвом об'єкт);
 • 2-й рівень містить перелік, що деталізує інформацію про тип об'єкта будівництва. Так, у полі «тип об'єкта будівництва» обирається значення, стосовно якого саме нерухомого майна подано заяву (квартира, будівля, приміщення тощо).
 

Типи об'єкта нерухомого майна «єдиний майновий комплекс» і «цілісний майновий комплекс» було виключено з довідника переліку об'єктів нерухомого майна у ДРРП.

 1. Заблоковано  можливість  редагувати  заяву,  яка  перебуває  у   стані

«прийнято рішення про державну реєстрацію».

 1. З метою пришвидшення роботи реєстратора в частині прийняття заяв було об'єднано блок, до якого вносились загальні відомості про об'єкт нерухомого майна, та блок, до якого вносились відомості про адресу об'єкта нерухомого майна, в єдиний блок «Об'єкт нерухомого майна».
 1. Реалізовано можливість відкриття форми пошуку «Відомість за результатом пошуку» не тільки через виклик у «Головному меню» ДРРП, а й через функцію в заяві «Виконати дію» з автоматичним проставлянням номера заяви, в рамках розгляду якої здійснюється пошук.
 1. Реалізовано функціонал довнесення документів, а саме: до заяв, що перебувають у стані «зупинено розгляд» до випадаючого переліку можливих реєстраційних дій вкладки «Виконати дію» додано нову дію «Донесення документів». Вказаний функціонал дає можливість редагувати заяву у стані

«зупинено розгляд» тільки в частині блоку «Супровідні документи» шляхом додавання нового документа.

 1. Реалізовано можливість відкривати розділ безпосередньо з прийнятого рішення шляхом обрання у вкладці «Виконати дію» операції «Відкрити розділ».
 1. Заблоковано можливість редагувати заяву, яка перебуває у стані

«прийнято рішення про державну реєстрацію».

 
 1. З метою пришвидшення роботи реєстратора в частині прийняття заяв було об'єднано блок, до якого вносились загальні відомості про об'єкт.

Загальні зміни у функціоналі реєстрації заяв та записів (розділи, речові права, обтяження)

 1. Змінено процедуру внесення відомостей про суб'єкта до заяв та записів ДРРП щодо права власності, іншого речового права, обтяження, іпотеки. Так, в оновленому програмному забезпеченні реєстру інформація про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи має вноситися в окремі поля.
 1. У блоці «Суб'єкт» заяв та записів щодо права власності, іншого речового права, обтяження, іпотеки додано нові значення, а саме:
 • ознаку «Нерезидент»;
 • поле «Податковий номер нерезидента»;
 • ознаку «Орган місцевого самоврядування»;
 • поле «Строк дії» (для документа, що посвідчує особу).
 1. В блок «Об'єкт нерухомого майна» у заявах, розділі та спецрозділі додано поле «Ідентифікатор об'єкта будівництва».
 1. Змінено процедуру внесення інформації про адресу нерухомого майна у розділі та спецрозділі, а саме: адреса об'єкта нерухомого майна вноситься із заяви, в рамках якої проводяться реєстраційні дії.
 1. Запроваджено інформаційну взаємодію з ДПС для перевірки (верифікації) інформації про реєстраційний номер облікової картки платника
 

податків особи або серії (за наявності) та номера паспорта для громадян України, які відмовились від номера.

 1. Запроваджено інформаційну взаємодію з Державною міграційною службою України для перевірки (верифікації) інформації про унікальний номер запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Зміни у функціоналі заяв і записів про реєстрацію іншого речового права

 1. Було реалізовано зміни в частині, що стосується заповнення заяв щодо реєстрації іншого речового права та внесення відомостей про них до розділу чи спецрозділу ДРРП, а саме:
 • до довідника інших речових прав ДРРП додано окремий вид ІРП «Право Суборенди». Таким чином, в оновленому програмному забезпеченні для реєстрації суборенди необхідно обирати окремий запис «Право Суборенди»;
 • реалізовано можливість реєстрації права користування (сервітут) та права суборенди на частину земельної ділянки. До заяви про інше речове право та до запису про інше речове право додано нові ознаки: ІРП поширюється: «на все майно» та «на частину майна», а також додано нове поле для внесення номера частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту чи дія суборенди. При цьому номер частини земельної ділянки заповнюється відомостями, одержаними від Державного земельного кадастру під час здійснення запиту за кадастровим номером при формуванні заяви в ДРРП;
 • для реєстрації речового права «Право користування (сервітут)» на земельну ділянку було додано довідник видів земельних сервітутів, що обираються у полі «Вид земельного сервітуту»;
 
 • для випадків, коли орендодавцем є емфітевт, для іншого речового права

«Право оренди земельної ділянки» додано ознаку «Набуто на підставі договору, укладеного з емфітевтом».

Також було оновлено функціонал прикладного програмного інтерфейсу шляхом видалення неактуальних атрибутів та додавання нових, що передаватимуться у відповідь на запит користувачам даного сервісу та, відповідно, оновлено Технічний опис «Прикладний програмний інтерфейс Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Також ДП «НАІС» звертає увагу, що у зв'язку з масштабним оновленням ДРРП для зручності користувачів викладено оновлені інструкції користувачів ДРРП (Нотаріус, Державний реєстратор, Оператор, Виконавець).

 

Автоматизована система виконавчого провадження

Розширено обсяг відомостей, які надаються з боку ДПС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Запроваджено обмін інформацією з Державною міграційною службою, в рамках якого виконавці отримуватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання особи - боржника.

Здійснено низку доопрацювань функціоналу АСВП у частині обліку коштів на рахунках, що дасть змогу в межах одного виконавчого провадження вести окремий облік коштів, які надходять на рахунки органів державної виконавчої служби, відкритих у різних фінансових установах.

 

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Модифіковано функціонал програмного забезпечення ДРОРМ, зокрема реалізовано:

 
 • можливість для автоматизованого робочого місця (АРМ) банківських установ створення звіту про обтяження, термін дії яких спливає;
 • фільтрація відображення заяв по співробітнику організації - користувача для АРМ банківських установ;
 • можливість для користувачів універсального АРІ ДРОРМ отримувати інформацію про стан власного рахунку.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних